1374 FANTAZIYA
Photo from Konevodstvo i Konnyi Sport, 6/1982