TUTVUSTUS

Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsioon (EST-ATA) asutati 20.09.2009.a.
EST-ATA on Venemaa VNIIK`i (Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Коневодства) liige ning teeb vastavat koostööd ahhal-tekiini hobuste registri pidamisel ning selle tõu säilitamisel ja edendamisel. 2010.a.augustis oli EST-ATA esindaja Kätlin Leisson kutsutud Turkmeeniasse president Gurbanguly Berdimuhammedovi ja Turkmen Atlary (Turkmeenia Hobuministeerium) poolt IAHA (International Akhalteke Breeding Association) asutamiskoosolekule. 2011.a. aprillis olid EST-ATA esindajad kutsutud Turkmeeniasse konverentsile, mille raames toimus ka IAHA uute liikmete (sh. ka EST-ATA) vastuvõtt.
29.12.2010.a. saadi Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustus ahhal-tekiini ja ahhal-tekiini sporthobuse aretusregistrite pidamiseks ja tõuraamatute väljastamiseks.
27.12.2012.a. moodustati Põllumajandusministeeriumi poolt Eesti hobumajanduse edendamiseks Hobumajanduse nõuandev nõukogu, mille liikmeks on ka EST-ATA.

EST-ATA peamisteks tegevusteks on: 1) ahhal-tekiini ja ahhal-tekiini sporthobuse aretustöö organiseerimine ja juhtimine; 2) koolituse ja nõuandeteenuse osutamine hobuste tõuaretuse, pidamise, söötmise, veterinaaria, treeningu jt. küsimuste alal ning vastavate seminaride korraldamine. Regulaarselt osaletakse Hobumajanduse nõuandva nõukogu töös, k.a. erinevate MAK 2014-2020 meetmete väljatöötamisel, ning iga-aastaselt on EST-ATA esindajad kutsutud Turkmenistani IAHA konverents-pidustustele. EST-ATA esindajad külastavad regulaarselt erinevaid Euroopa ja Venemaa hobusekasvandusi, on olnud kutsutud osalema kohtunikuna hobuste näitus-tshempionaatidele Euroopas, Venemaal, Kasahstanis, Iraanis ning osalevad erinevatel Euroopas toimuvatel rahvusvahelistel hobuste aretuse, söötmise, treeningu ja veterinaaria-alastel konverentsidel ja seminaridel vähemalt iga paari aasta järel. Selle tegevuse tulemusena on saavutatud kõrgetasemelised vastavad teadmised ning laialdased kontaktid.

LEADER projekti toetusega (viide nr. 43001286532) soetati 2014.a. hobuste seemenduslabori seadmed, mille abil loodud labor võimaldab ümberkaudsetel hobusekasvatajatel kasutusele võtta lisaks naturaalsele paaritamisele ka märade seemendamise värske ja külmutatud spermaga ning annab võimaluse Eestis olevate täkkude sperma ja embrüote külmutamiseks ning tulevikus labori akrediteerimise puhul ka vastavate toodete eksportimiseks. Antud teenuse abil on EST-ATAl võimalik toetada ümberkaudsete hobuseksavatajate ärilist tegevust ning paraneb võimalus panustada hobuste tõuaretuse arendamisse. Loodud labor pakub hobusekasvatajale üksnes teenust, valmivad tooted kuuluvad hobuseomanikele.