981 GARAZAT

Champion of the Breed in Alma-Ata 1980Attestat of II degree in Ashabad 1980, Attestat of II degree in Ashabad 1981, Attestat of I degree in Krasnodar 1982

www.maak.ru